Yritys, liity nyt Henkilötieto-palveluun

Hallitse asiakkaidesi tietosuojaan liittyviä toimintoja rajattomasti.

Hinta vain 289€/vuosi (alv 0%).

Käsitteleekö yrityksesi asiakkaiden henkilötietoja? EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä yritysten täytyy suojella entistä tarkempien sääntöjen mukaan asiakkaiden henkilötietoja. Jos yrityksesi rikkoo sääntöjä, voi vastassa olla jopa 20 miljoonan euron sakko.

Palvelut yrityksille

Käsittele kyselyitä

Näet Henkilötieto-palvelussa kaikki henkilöt, jotka ovat lähettäneet yrityksellesi henkilötietokyselyitä.
Käsittelet asiakkaidesi kyselyitä rajattomasti palvelun kautta.


Kasvata luottamusta

Kerro, mitä tietoja asiakkaistasi kerätään.
Kerro, missä ja mihin tarkoituksiin asiakkaista kerättyjä tietoja käytetään.


Tietojen siirto

Jos asiakkaasi tekee pyynnön henkilötietojensa siirrosta toiseen asiakasrekisteriin, voit tehdä siirron kätevästi Henkilötieto-palvelun kautta.


Markkinointikiellot

Hallitse helposti markkintointikielto- listoja.
Näet palvelussa, ketkä yksityishenkilöt ovat asettaneet yrityksellesi markkinointikiellon.


289 € / vuosi (alv 0%)

Liity palveluun ja pysyt ajan tasalla asiakkaidesi tietosuojasta.

Lähes 2/3 alle 30-vuotiaista pelkäävät yritysten keräävän yksityiskohtaisia tietoja heidän kulutuskäyttäytymisestään ja vain 15% ihmisistä tuntee voivansa hallita täysin verkossa antamiaan tietoja.

Nyt voit tehdä lopun ennakkoluuloille.

GDPR = General Data Protection Regulation

GDPR on EU:n uusi tietosuoja-asetus, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n kansalaisten oikeuksia tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Mitä uusi asetus tarkoittaa yrityksesi kannalta?

Kerääkö, tallentaako tai käyttääkö yrityksesi yksityishenkilöiden henkilötietoja?

Tai käsitteletkö tietoja toisten yritysten puolesta? Tällöin uudet tietosuoja-asetukset koskevat yritystäsi.

TIETOSUOJA-ASETUKSEN TAVOITTEET

Uusilla säännöillä pyritään parantamaan kuluttajien luottamusta ja siten yritysten kasvua.


Luottamus asiakkaiden keskuudessa

Epäluottamus vanhoja tietosuojaa koskevia sääntöjä kohtaan oli este digitaalitalouden, ja mahdollisesti myös oman yrityksesi, kehitykselle. Vain 15% ihmisistä tuntee voivansa hallita täysin verkossa antamiaan tietoja. Uudella asetuksella pyritään parantamaan luottamusta.

Yritysten kasvun vauhdittaminen

Uuden asetuksen myötä luodaan samat säännöt kaikille yrityksille, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:ssa. Liiketoiminta muuttuu tällöin helpommaksi ja reilummaksi. Uusi järjestelmä pitää kustannukset alhaisina ja auttaa yrityksiä kasvamaan.

130 miljoonaa euroa

EU:ssa toimivien yritysten kustannukset tiedottamisesta 28:lle eri tietosuojaviranomaiselle vanhassa järjestelmässä

2,3 miljardia euroa

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen tuoma tuoma arvioitu taloudellinen hyöty

MITÄ YRITYKSESI ON TEHTÄVÄ?

Suojella niiden ihmisten oikeuksia, jotka luovuttavat tietojaan


Selkeä viestintä

 • Käytä selkää kieltä.
 • Kerro kuka olet, kun pyydät tietoja..
 • Kerro miksi käsittelet heidän tietojaan, kuinka kauan niitä säilytetään ja kenelle ne luovutetaan.

Varoitukset

Tiedota ihmisille tietoturvaloukkauksista, jos heihin kohdistuu vakava uhka.

Suostumukset ja ikärajat

 • Pyydä ihmisiltä selkeä suostumus tietojen käsittelyyn.
 • Keräätkö tietoja lapsilta sosiaalista mediaa varten? Tarkista ikäraja, joka määrittää, tarvitaanko vanhemman suostumus.

Tarkastelu ja siirto

Anna ihmisille mahdollisuus tarkastella tietojaan ja siirtää ne toiselle yritykselle.

Suojaa arkaluontoiset tiedot

Toteuta ylimääräisiä suojatoimia terveyttä, rotua, sukupuolista suuntautuneisuutta, uskontoa ja poliittisia näkemyksiä koskevien tietojen turvaamiseksi.

Pyyhi tiedot

Anna ihmisille "oikeus tulla unohdetuksi". Pyyhi heidän henkilötietonsa, jos he sitä pyytävät, mutta vain, jos se ei rajoita ilmaisunvapautta tai mahdollisuutta tehdä tutkimusta.

Markkintointikielto

Anna ihmisille oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista, johon käytetään heidän antamiaan tietoja.

Profilointi

Jos käytät profilointia oikeudellisesti velvoittavien sopimusten (esim. lainojen) hakemusten käsittelyyn, sinun on:

 • kerrottava siitä asiakkaillesi.
 • varmistettava, että prosessin tarkistaa ihminen eikä kone, jos hakemukseen vastataan kielteisesti.
 • tarjottava hakijalle oikeus riitauttaa päätös.

Siirrätkö tietoja EU:n ulkopuolelle?

Tee oikeudellisia järjestelyjä siirtäessäsi tietoja maihin, joita EU:n viranomaiset eivät ole hyväksyneet.

JOS ET NOUDATA SÄÄNTÖJÄ

Paikalliset tietosuojaviranomaiset valvovat lain noudattamista. Heidän työtään koordinoidaan EU:n tasolla. Sääntöjen rikkomisen hinta voi olla korkea.


Jos et noudata tietosuoja-asetuksen sääntöjä, voidaan yrityksellesi antaa:

1. Varoitus
2. Huomautus
3. Tietojenkäsittelyn keskeyttäminen
4. Sakko: jopa 20 miljoonaa euroa tai 4% vuosittaisesta kokonaisliikevaihdosta

TIETOSUOJA

Ota tietoturva huomioon tuotteidesi mahdollisimman varhaisessa kehitysvaiheessa. Jos käsittelet tietoja toiselle yritykselle, varmista, että sinulla on aukoton sopimus, jossa luetellaan kummankin osapuolen velvollisuudet.


Tarkista, tarvitsetko tietosuojasta vastaavan henkilön

Aina se ei ole pakollista. Tarve riippuu siitä, minkä tyyppisiä tietoja keräät ja kuinka paljon, onko tietojen käsittely pääasiallista liiketoimintaasi ja teetkö sitä suuressa mittakaavassa.

Tarvitset tietosuojasta vastaavan henkilön, kun:

 • Käsittelet henkilötietoja kohdistaaksesi mainontaa hakukoneiden avulla ihmisten verkkokäyttäytymisen perusteella
 • Käsittelet perinnöllisyyttä ja terveyttä koskevia henkilötietoja sairaalaa varten

Et tarvitse tietosuojasta vastaavaa henkilöä, jos:

 • Lähetät asiakkaillesi esim. mainoksen kerran vuodessa mainostaaksesi paikallista elintarvikealan yritystäsi
 • Olet yleislääkäri ja keräät potilaidesi terveystietoja

PIDÄ REKISTERIÄ


Pk-yritysten on pidettävä rekisteriä ainoastaan, jos tietojen käsittely:

 • on säännöllistä
 • uhkaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia
 • koskee arkaluonteisia tietoja tai rikosrekisteritietoja

Rekisteriin on kirjattava:

 • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • Tietojen käsittelyn syy
 • Rekisteröityjen ryhmien ja henkilötietojen kuvaus
 • Tietoja vastaanottavien organisaatioiden ryhmät
 • Tietojen siirtäminen toiseen maahan tai organisaatioon
 • Tietojen poistamisen määräaika, jos mahdollista
 • Kuvaus käsittelyn yhteydessä käytettävistä turvatoimista, jos mahdollista

Yritys, liity nyt Henkilötieto-palveluun

Hallitse asiakkaidesi tietosuojaan liittyviä toimintoja rajattomasti.

Hinta vain 289€/vuosi (alv 0%).

Lisätietoja EU:n tietosuojalainsäädännöstä: tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Lähde: Oikeusasioiden pääosasto (Euroopan komissio), 2017: Tietosuoja, Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Henkilötieto © 2024